Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w naszej polityce prywatności. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeżeli nie chcesz oglądać więcej tego komunikatu i zgadzasz się na używanie plików cookies kliknij zamknij - dziękujemy.

KONTAKT
telefon  +48334446205
fax  +48327570090
email  sklep@kolpaki.com.pl


Szukaj

Przymierzalnia
zobacz jak wyglądają kołpaki na samochodzie

I. Składanie zamówienia
II. Koszty i czas realizacji zamówienia
III. Reklamacje
IV. Dane osobowe klientów adres firmy
V. Postanowienia końcowe.

I. SKLADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia na towar przyjmowane sÄ… poprzez sklep internetowy, telefon, email lub sms .
 2. Do zÅ‚ożenia zamówienia konieczne jest zaÅ‚ożenie konta użytkownika poprzez wypeÅ‚nienie formularza znajdujÄ…cego siÄ™ na stronach sklepu i zalogowanie siÄ™ do systemu.
 3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 zÅ‚.
 4. Akceptując niniejszy regulamin upoważniam sprzedawcę Terragraph, ul. Osadnicza 17, 43-300 Bielsko-Biała
  do wystawienia faktury VAT bez podpisu oraz otrzymanie faktury w formie pliku przesÅ‚anego mailem jako pdf do wydruku.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesÅ‚anie e-mailem potwierdzenia zamówienia w ciÄ…gu 7-miu dni roboczych od jego otrzymania lub potwierdzenie telefoniczne. Zamówienia nie potwierdzone nie bÄ™dÄ… realizowane, (nie dotyczy to zamówienia za które zapÅ‚ata nastÄ…piÅ‚a w chwili ich przyjmowania - pÅ‚atność poprzez mTransfer)!
 6. W przypadku gdy na formularzu zamówienia dane klienta bÄ™dÄ… niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjÄ™te do realizacji.
 7. Przy skÅ‚adaniu prosimy podawać numer telefonu aby w razie pojawienia siÄ™ jakichkolwiek problemów możliwe byÅ‚o szybkie ich rozwiÄ…zanie.
 8. Prosimy zwrócić szczególnÄ… uwagÄ™, czy zamawiany rozmiar jest wÅ‚aÅ›ciwy - dziÄ™kujemy.

II. KOSZTY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Koszt przesÅ‚ania zamówionego towaru zależy od formy pÅ‚atnoÅ›ci, sposobu wysyÅ‚ki.wagi, rodzaju  oraz iloÅ›ci zamówionego towaru. Podczas skaÅ‚dania zamówienia koszy tysyÅ‚ki wylicza siÄ™ automatycznie.

  PrzykÅ‚adowe - orientacyjne koszty wysyÅ‚ki jednego kompletu koÅ‚paków 16 calowych:

  Spedytor / Forma płatności przelew pobranie
  Poczta Polska ok. 16 zł ok. 20 zł
  Firma kurierska ok. 20 zł ok. 27 zł
 2. Przy wyborze formy pÅ‚atnoÅ›ci przelew pieniÄ…dze należy przeÅ‚ać na poniższe konto podane w potwierdzeniu zamówienia.
  W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 3. PieniÄ…dze można również przesÅ‚ać przekazem pocztowym i wtedy opÅ‚aty sÄ… takie same jak w przypadku pÅ‚atnoÅ›ci realizowanych przelewem.
 4. Zamówienia realizujemy w terminie od 2 do 14 dni po otrzymaniu od PaÅ„stwa potwierdzenia zamówienia w przypadku zamówieÅ„ realizowanych z formÄ… pÅ‚atnoÅ›ci za pobraniem. Przy pÅ‚atnoÅ›ci poprzez mTransfer i przelew po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpÅ‚ywie pieniÄ™dzy od PaÅ„stwa.
 5. W chwili gdy w magazynie dostÄ™pna jest tylko część zamówionego towaru to na PaÅ„stwa życzenie wysyÅ‚amy dostÄ™py towar, a pozostaÅ‚Ä… część dostarczymy na nasz koszt tak szybko jak to bÄ™dzie możliwe. Rabaty i koszty przesyÅ‚ki sÄ… wtedy takie jak dla caÅ‚ego zamówienia.
 6. Wysyłka realizowana pocztą dostarczana jest w ciągu 7-14 dni od daty wysyłki. Natomiast wysyłka realizowana kurierem dostarczana jest w ciągu 48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższych terminach nie uwzglęia się niedziel i dni wolnych.
 7. Jeżeli przesyÅ‚ka nie dotrze do PaÅ„stwa mimo przyjÄ™cia przez nas zamówienia do realizacji i po wysÅ‚aniu przez nas e-maila z zawiadomieniem o wysyÅ‚ce bardzo prosimy o kontakt biuro@kolpaki.com.pl, bo wtedy może to być spowodowane zÅ‚Ä… pracÄ… firmy dostarczajÄ…cej przesyÅ‚kÄ™ i zaistniaÅ‚Ä… sytuacjÄ™ należy wyjaÅ›nić.
III. REKLAMACJE
 1. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub otwierania należy w obecnoÅ›ci kuriera lub na poczcie sporzÄ…dzić protokóÅ‚ szkody nie przyjmujÄ…c towaru.
 2. Towary wadliwe, uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem otrzymania zgłoszenia o uszkodzeniu. Koszty przesłania Państwu bezwadliwego towaru pokrywa sklep. Reklamację należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia wady.
 3. Klient może zwrócić przesÅ‚any towar w ciÄ…gu 14 dni bez podania przyczyny. Okres na odstÄ…pienie od umowy wygasa po upÅ‚ywie 14 dni od dnia, w którym weszli PaÅ„stwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez PaÅ„stwa weszÅ‚a w fizyczne posiadanie towarów. O swojej decyzji o odstÄ…pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oÅ›wiadczenia (na przykÅ‚ad pismo wysÅ‚ane pocztÄ…, faksem lub pocztÄ… elektronicznÄ…: sklep@kolpaki.com.pl).
 4. Jeżeli przesÅ‚any towar nie odpowiada PaÅ„stwa oczekiwaniom w ciÄ…gu 14 dni od otrzymania produktu, istnieje możliwość zamówionego wymiany pod warunkiem, że towar jest nieużywany, czysty i kompletny.
 5. Przy wymianie towaru na inny, innej wielkość ewentualne różnica w cenie zostanÄ… uwzglÄ™dniane.
 6. Przy zwrocie towaru pieniÄ…dze zwracamy przekazem pocztowym, gotówkÄ… lub przelewem bankowym na podany rachunek (wybór formy zależy od PaÅ„stwa). Nie przyjmujemy zwrotów przesyÅ‚ek za pobraniem!
 7. O chÄ™ci zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wczeÅ›niej powiadomić. Do przesyÅ‚anego do nas towaru prosimy doÅ‚Ä…czyć kopie faktury (w przypadku firm) lub wydrukowanie zamówienie (w przypadku osób fizycznych). Towar należy przesyÅ‚ać na adres Terragraph, ul. Osadnicza 17, 43-300 Bielsko-BiaÅ‚a.
 8.  W przypadku towarów wykonanaych z powÅ‚okÄ… chromowanÄ…, należy zachować odpowiednie warunki i rodzaj konserwacji, ponieważ w/w powÅ‚oka jest podatna na oddzieÅ‚ywanie czynnków chemicznych sÅ‚użacych do utrzymywania czarnych dróg w zimie. Generalnie nie zalecamy używania w/w towarów w sezonie znimowym, oraz zalecamy ich czÄ™ste mycie oraz zabezpiecznie Å›rodkami hydrofobowymi.

IV. DANE OSOBOWE KLIENTÓW I ADRES FIRMY
 1. Wszelkie PaÅ„stwa dane osobowe wykorzystywane sÄ… jedynie do celów realizacji zamówienia i nie bÄ™dÄ… w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytaÅ„ lub wÄ…tpliwoÅ›ci prosimy o kontakt mailowy: biuro@kolpaki.com.pl lub telefoniczny: 33 444 62 05.
 3. Dane firmy: Terragraph, ul. Osadnicza 17,
  43-300 Bielsko-Biała.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W przypadku gdy powyższy regulamin zawiera punkt niezgodny z postanowienia SÄ…du OkrÄ™gowego w Warszawie - SÄ…du Ochorny Konkurencji i Konsumentów okreÅ›lajÄ…cym klauzulÄ™ niedozwolonÄ…, powyższy punkt regulamu staje siÄ™ nieważny i nie wiążący oraz punkt zawierajÄ…cy wpis nie zgodny z prawem ulega anulowaniu. 


DziÄ™kujemy i zapraszamy do zakupów

Regulamin z dnia 24.12.2014 r.
ZALOGUJ SIĘ
Login (email):
Haało:
Przypomnij hasło
Login (email):
KOSZYK
Koszyk pusty
Kontynuuj zakupy
wybierz inny produkt
Idź do koszyka
aby zakończyć zakupy